ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ИСТРАЖУВАЧ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНКЕТА И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА МИСЛЕЊЕТО НА МЛАДИТЕ ОКОЛУ ЕКОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО ГРАД ГОСТИВАР

Здружението Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ во рамки на проектот „Чист град за чиста иднина“ имплементиран од

БАРАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА – ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ, УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ И ИЗНАЈМУВАЊЕ НА РАБОТНА ПРОСТОРИЈА/САЛА ЗА ТРИ ДВОДНЕВНИ ОБУКИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW