БАРАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА – ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ, УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ И ИЗНАЈМУВАЊЕ НА РАБОТНА ПРОСТОРИЈА/САЛА ЗА ТРИ ДВОДНЕВНИ ОБУКИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ЛЕКТОРИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНО ЗА ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО“

ВОВЕД Проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“ се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW – EU support for

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW –