ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW –