Општините-тонат-во-долгови-Тетово-Охрид-и-Карпош-на-врвот-на-листата