Проблемот-наречен-Русино-Сметот-се-трупа-и-пали-решението-сѐ-уште-на-хартија