JANË PAGUAR MBI 15 MILION EURO SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE PËR SHPRONËSIM TË TOKËS PËR AUTOSTRADËN KËRÇOVË – OHËR, PREJ TË CILAVE 5 MILION EURO PËR SHPENZIME