Contact Us

Address:
Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ
18 Ноември, 314
1230 Гостивар
Македонија

Tel: +389 71 709 099
E-mail: community.mediadev@gmail.com