Oбука за организациско и професионално јакнење на веб порталите од Скопскиот и Североисточен регон од Р. Македонија

Почитувани, Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар Ве поканува да учествувате на обука за организациско и

Oбука за организациско и професионално јакнење на веб порталите од Полошкиот и Југозападниот регион од Р. Македонија

Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар, во партнерство со Балканскиот институт за регионална соработка БИРС од

Oбука за организациско и професионално јакнење на веб порталите од Полошкиот и Југозападниот регион од Р. Македонија

Почитувани, Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар Ве поканува да учествувате на обука за организациско и