Oбука за организациско и професионално јакнење на веб порталите од Полошкиот и Југозападниот регион од Р. Македонија

Почитувани, Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар Ве поканува да учествувате на обука за организациско и